?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 电气百科:看似“干扰”引起的PLC故障,罪魁祸首却是接线问?中国工业电器?/title><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" /><meta name="description" content="仪表柜接线不规范导致的问题屡见不鲜,今天分享一个看?干扰"引起的PLC故障,实为接线不规范所导致的现场故障的实际经历,以此告诫所有自控从业者:严格遵循规范,万不可粗心大意?017年末,我应某客户?.."><meta name="keywords" content="电气百科:看似“干扰”引起的PLC故障,罪魁祸首却是接线问?> <link href="/style/Template/public.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/style/Template/tech.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script src="/Js/jquery-1.6.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/ArticlePost/HitNum.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/ArticleComments/ArticleComments.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/Search/Search.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/Public.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/Advertisement/GetAdvertisement.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/ComZF.js" type="text/javascript"></script> <!-- Google Tag Manager --> <noscript><iframe src="http://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-9RQX" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript> <script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-9RQX');</script> <!-- End Google Tag Manager --> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="tech_box"> <!-- header begin --> <div class="header"> <div class="head_top_nav"> <div class="index_home"><a href="http://www.zhonghuie.com.cn">返回首页</a></div> <ul class="top_nav"> <li><a href="/News/"><strong>资讯</strong></a></li> <li><strong><a href="/Technology/">技?/a></strong></li> <li><strong><a href="/ProductCenter/">产品</a></strong></li> <li><strong><a href="/Exhibition/">展会</a></strong></li> <li><strong><a href="/Brand/">品牌</a></strong></li> <li><strong><a target="_blank">论坛</a></strong></li> <li><a href="/Topic/">专题</a></li> <li><a href="/Video/">视频</a></li> <li><a href="/Activity/ExcellentCompany/" target="_blank">活动</a></li> <li><a href="/Material/MaterialList0/">下载</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList8/">论文</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList31/">行情</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList11/">培训</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList5/">访谈</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList9/">应用</a></li> <li><a target="_blank">协会</a></li> <li class="nav_font"><a href="/Telents/">人才</a></li> <li class="nav_font"><a target="_blank">MRO</a></li> <li class="nav_font"><a target="_blank">导航</a></li> </ul> </div> <div class="header_cen"> <div class="logo"> <a href="http://www.zhonghuie.com.cn/"> <img src="/images/temp/logo.png" width="153" height="40" alt="中国工业电器? /> </a> </div> <div class="header_nav"> <ul class="nav_font1"><li><a class="new">新能源汽?img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">智能电器<img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">可穿戴设?img src="/images/new.gif" /></a></li><li><a class="new">机器?img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">光伏<img src="/images/new.gif" /></a><a >自动?/a></li><li><a >物联?/a><a >云计?/a><a >节能环保</a></li><li><a >稳压?/a><a >变频?/a><a href="http://www.zhonghuie.com.cn/setMap.html">更多>></a></li></ul><ul><li style="font-weight: bold;"><a >低压电器</a><a >高压电器</a><a >电线电缆</a></li><li><a >断路?/a><a >避雷?/a><a >电力电缆</a></li><li><a >继电?/a><a >隔离开?/a><a >通讯电缆</a></li></ul><ul><li style="font-weight: bold;"><a >仪器仪表</a><a >五金工具</a><a >防爆电器</a></li><li><a >电能?/a><a >电动工具</a><a >防爆?/a></li><li><a >流量?/a><a >电工工具</a><a >防爆开?/a></li></ul><ul style="border-right: none;"><li style="font-weight: bold;"><a >建筑电器</a><a >输配电设?/a><a >电子元器?/a></li><li><a >配电?/a><a >变压?/a><a >传感?/a></li><li><a >面板开?/a><a >电力金具</a><a >集成电路</a></li></ul> </div> </div> <div class="top_ad_search"> <div class="top_ad" id="TechDetailsAdPostion1"><img style="display:none" src="/images/temp/ad17.gif" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion1')" /></div> <div class="top_search"> <div style="float:left; width:170px;">  <input name="input" style="width:120px;" id="keyword" type="text" class="top_input1" value="请输入关键字" onmouseover="this.focus();this.select();" onclick=" if (value == defaultValue) { value = ''; this.style.color = '#000' }" onblur="if(!value){value=defaultValue;this.style.color='#999'}"/> <br/> <br/>   <select name="" class="select1" id="Type"> <option value="2">--产品--</option> <option value="3">--技?-</option> <option value="1">--资讯--</option> <option value="5">--招聘--</option> <option value="4">--展会--</option> </select> </div> <div style="float:left; width:45px;"> <input name="input2" type="button" class="top_but1" value=" " onclick="Search()" /> </div> </div> </div> <!-- mainnav begin --> <div class="tech_mainnav"> <div class="tech_name"><span style="font-"></span></div> <ul> <li><a href="/Technology/">技术首?/a></li> <li><a href="/Article/ArticleList17/">技术动?/a></li> <li><a href="/Article/ArticleList8/">专业论文</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList9/">方案应用</a></li> <li><a href="/Material/MaterialList0/">资料下载</a></li> <li><a href="/User/">有奖征稿</a></li> <li style="background:none">专家有约</li> </ul> </div> </div> <!-- header end --> <div class="now_position">  <strong>您正在访问:</strong> <a href="http://www.zhonghuie.com.cn/" target="_blank">网站首页</a> >> <a href="/Technology/" target="_blank">技术中?/a> >> <a href="/Article/ArticleList32/" target="_blank">电气百科</a> >> <span>正文</span></div> <!-- main_content begin--> <div class="maincontent"> <!-- left begin --> <div class="news_left"> <div class="brand_news_details"> <h1>电气百科:看似“干扰”引起的PLC故障,罪魁祸首却是接线问?/h1><table style="border-bottom:1px dotted #e4e4e4;" align="center"><tr><td><div class="news_mes">文章来源:机械工业出版社E视界 作者:??点击?span id="HitNum"></span>?时间?span id="dTime">2018/12/21 10:35:24</span><input type="hidden" id="ID" value="100879096"/><input type="hidden" id="TypeID" value="2"/></div> </td> <td><div id="ckepop"></div></td></tr></table><div id="Content" style="display:none;">[电气百科:看似“干扰”引起的PLC故障,罪魁祸首却是接线问题]:仪表柜接线不规范导致的问题屡见不鲜,今天分享一个看?干扰"引起的PLC故障,实为接线不规范所导致的现场故障的实际经历,以此告诫所有自控从业者:严格遵循规范,万不可粗心大意?017年末,我应某客户?..</div><div class="brand_news_con"><p style="text-indent:2em;"> 仪表柜接线不规范导致的问题屡见不鲜,今天分享一个看?干扰"引起的PLC故障,实为接线不规范所导致的现场故障的实际经历,以此告诫所有自控从业者:严格遵循规范,万不可粗心大意?</p> <p style="text-indent:2em;"> 2017年末,我应某客户的请求去现场做一次S120的新机调试。项目应用比较简单,10多根矢量轴的速度控制,采用的是S120 CU320-2PN+CUA31+PM240-2+1PH8异步电机,分布式驱动方案,共4个CU320-PN分在4个分柜里,控制器用的是S7-300的CPU 315-2PN/DP,PN通讯通过SCALANCE交换机走星型网络?</p> <p style="text-indent:2em;"> 调试时用的是客户的电脑,STEP 7+Starter+USB接口的PC适配器编程电缆,其实可以用网线调试的,因为客户对路由调试很感兴趣,他一直也没做通过,所以一定让我用PC适配器给他做一次路由调试的示范。客户事先已经对所有电柜做了通电检测,在确认软硬件版本都没有问题后,就开始工作?</p> <p style="text-indent:2em;"> 调试过程还算比较顺利的,一上午下来硬件组态、联网组态、驱动的初始化、优化、单独运行基本都做完了,唯独有一点,就是有一个分柜的CU320-2PN在初始化时通过主站CPU怎么也识别不到,于是我单独用自己的电脑就近通过CU320-2PN本体的X127端口做了初始化后,才一切正常的,虽然是对付过去了。但该故障还是让我有不爽。客户见调试这么顺利,很高兴,又到中午午饭时间,张罗着拉我出去厂区外的饭店吃饭,说实话吃的是啥我不记得了,因为这个问题一直有些心不在焉?</p> <p style="text-indent:2em;"> 饭后,又回到调试车间,大致跟客户讲了一下调试的要领;让客户自己上手调试,有问题我再帮助他解决。期间空闲的时候,我又来到先前不能识别的分柜前,仔细看了看,没看出什么的问题,PN网线用的是西门子的原装插头和电缆,做的不是太规范的那种,想想会不会是这个原因导致通讯不畅啊?</p> <p style="text-indent:2em;"> 于是和客户打了招呼,要来工具,打算把这根电缆的插头重新放下。当我拔下X150的PN插头时,CU320-2PN断电了。我楞了一下,CU?4V电源也是主柜一个专门的电源供过来的,我没有断过主柜电源,怎么24V电源会没有了呢? </p> <p style="text-indent:2em;"> 于是,我把PN电缆放下,想去检查一?4V电源,这时放下的PN电缆的金属插头碰到了电柜的安装板,CU又上电亮了,这下问题彻底暴露了,这个分柜的CU?4V电源是通过接地和通讯电缆的屏蔽层构成回路的。赶紧叫来客户,让他彻查电源线路,电气图纸是那种特简单的原理图,任何时候都是正确的,査不出毛病来,最后顺着线捋回主柜,发现这个分柜?4V电源的正极和负极分别来自主柜的两个开关电源,如下图所示: </p> <p style="text-indent:2em;" align="center"> <img src="http://oss.cnelc.com/kindeditor/img/20181221/20181221103504_7776.png" alt="" /> </p> <p style="text-indent:2em;"> 在客户改正线路后,我把出问题的CU恢复工厂设置,又重新做了一遍初始化,这一次通过主站CPU很顺利就识别出来这个CU,心中的不爽挥之而去?</p></div><div class="meneame"><span class="disabled">< </span><span class="current">1</span> <span class="disabled">> </span></div> <div style="text-align: center;padding-top: 10px;"><img src="/images/code.jpg" alt="关注有惊?" /></div> <div class="news_bot_mes">中国工业电器网:此内容转载于合作媒体或互联网其它网站,中国工业电器网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述!</br>新闻、技术文章投稿QQ?28246603 邮箱:news@cnelc.com</div> <h2 class="related">相关阅读</h2> <ul class="related_con"> <li>· <a href="/text/32/181224/AD100879380_1.html" target="_blank">电气百科:圆柱形单层反应釜的操作规程</a></li><li>· <a href="/text/32/181224/AD100879378_1.html" target="_blank">电气百科:CZ886一体化振动温度变送器</a></li><li>· <a href="/text/32/181224/AD100879377_1.html" target="_blank">电气百科:CZ893一体化三轴振动传感?/a></li><li>· <a href="/text/32/181224/AD100879376_1.html" target="_blank">电气百科:金属检测机的构?/a></li><li>· <a href="/text/32/181224/AD100879375_1.html" target="_blank">电气百科:手动蝶阀在使用过程中仍然存在?/a></li><li>· <a href="/text/32/181224/AD100879374_1.html" target="_blank">电气百科:想要操作箱式炉先学会安装、启?/a></li><li>· <a href="/text/32/181224/AD100879373_1.html" target="_blank">电气百科:金相试样抛光机的操作使?/a></li><li>· <a href="/text/32/181224/AD100879371_1.html" target="_blank">电气百科:防爆粉尘采样器使用的注意事?/a></li><li>· <a href="/text/32/181224/AD100879370_1.html" target="_blank">电气百科:磁翻板液位计的结构特点</a></li><li>· <a href="/text/32/181224/AD100879369_1.html" target="_blank">电气百科:真空冷冻干燥机冻干过程的注意事</a></li> </ul> </div> <!-- comments begin --> <div class="comments"> <h4>网友评论<span>已有<span id="PeNum" style="float:left;"></span>人参与评?img src="/images/temp/comments.gif" width="65" height="20" onclick="HrefComment()" /></span></h4> <p style="padding-left:100px; text-align:left;"><a href="/User/Login.aspx" target="_blank">用户登录</a>  <a href="/User/Registered.aspx" target="_blank">注册新用?/a>  <a href="/User/Registration/Forget.aspx" target="_blank">忘记密码?/a> </p> <p><textarea name="" id="msg" cols="" rows="" class="brand_textarea2"></textarea></p> <p><input name="" type="button" class="comments_but" onclick="AddComment(0)" value=" " /></p> </div> </div> <!-- right begin --> <div class="news_right"> <div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion2"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion2')" /></div><h2 class="news_title260">教程排行<div class="more3"><a href="/news/">更多>></a></div></h2><ul class="box260 news_ico"><li>·<a href="/text/32/181224/AD100879380_1.html" target="_blank">电气百科:圆柱形单层反应釜的</a></li><li>·<a href="/text/32/181224/AD100879378_1.html" target="_blank">电气百科:CZ886一体化振动?/a></li><li>·<a href="/text/32/181224/AD100879377_1.html" target="_blank">电气百科:CZ893一体化三轴?/a></li><li>·<a href="/text/32/181224/AD100879376_1.html" target="_blank">电气百科:金属检测机的构?/a></li><li>·<a href="/text/32/181224/AD100879375_1.html" target="_blank">电气百科:手动蝶阀在使用过?/a></li><li>·<a href="/text/32/181224/AD100879374_1.html" target="_blank">电气百科:想要操作箱式炉先学</a></li><li>·<a href="/text/32/181224/AD100879373_1.html" target="_blank">电气百科:金相试样抛光机的操</a></li><li>·<a href="/text/32/181224/AD100879371_1.html" target="_blank">电气百科:防爆粉尘采样器使用</a></li></ul><h2 class="news_title260 mar_top">最新教?div class="more3"><a href="/news/">更多>></a></div></h2><ul class="box260"><li>·<a href="/text/32/181224/AD100879333_1.html" target="_blank">电气百科:电热恒温干燥箱的结</a></li><li>·<a href="/text/32/181221/AD100879072_1.html" target="_blank">电气百科:一些金属检测机的冷</a></li><li>·<a href="/text/32/181221/AD100879048_1.html" target="_blank">电气百科:VB-Z9600低频振动?/a></li><li>·<a href="/text/32/181221/AD100879037_1.html" target="_blank">电气百科:多功能电磁振动试验</a></li><li>·<a href="/text/32/181221/AD100879027_1.html" target="_blank">电气百科:气体采样器的常见故</a></li><li>·<a href="/text/32/181221/AD100879013_1.html" target="_blank">电气百科:博力谋电动二通阀?/a></li><li>·<a href="/text/32/181221/AD100878966_1.html" target="_blank">电气百科:气体涡轮流量计定量</a></li><li>·<a href="/text/32/181220/AD100878678_1.html" target="_blank">电气百科:EFM-022静电测试?/a></li></ul><div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion3"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion3')" /></div><h2 class="news_title260 mar_top">热点专题<div class="more3"><a href="/Topic/">更多>></a></div></h2><div class="box260"><ul class="list250_3"><li>· <a href="http://www.zhonghuie.com.cn/Special/2018122101/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(402)">各类可再生能源的现状与未?/a></li><li>· <a href="http://www.zhonghuie.com.cn/Special/2018122103/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(401)">展望2019年云计算前沿趋势</a></li><li>· <a href="http://www.zhonghuie.com.cn/Special/2018122102/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(400)">机器人进入人工智能时?/a></li><li>· <a href="http://www.zhonghuie.com.cn/Special/2018121401/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(399)">2018年中国电力设备行业发展现</a></li><li>· <a href="http://www.zhonghuie.com.cn/Special/2018121403/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(398)">新能源汽车对未来社会的影?/a></li><li>· <a href="http://www.zhonghuie.com.cn/Special/2018121402/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(397)">无人机的发展方向专题</a></li><li>· <a href="http://www.zhonghuie.com.cn/Special/2018120703/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(396)">新能源汽车的发展、选择与思?/a></li><li>· <a href="http://www.zhonghuie.com.cn/Special/2018120702/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(395)">机器人应用创新专?/a></li></ul></div><div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion4"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion4')" /></div> </div> </div> <!-- main_content end--> <!-- maincontent end --> <div class="bottom"> <p>本站声明:严禁任何单位和个人模仿、转载、抄袭及冒名中国工业电器网(cnelc.com?/p><p><a href="http://www.zhonghuie.com.cn">中国工业电器?/a> | <a href="http://www.zhonghuie.com.cn/Help/Job/">诚聘英才</a> | <a href="http://www.zhonghuie.com.cn/help/H10.Html">关于我们</a> | <a href="http://www.zhonghuie.com.cn/help/H7.Html">会员服务</a> | <a href="http://www.zhonghuie.com.cn/help/H12.Html">广告服务</a>| <a href="http://www.zhonghuie.com.cn/help/H14.Html">意见/业务</a> | <a href="http://www.zhonghuie.com.cn/help/H15.Html">帮助中心</a> | <a href="http://www.zhonghuie.com.cn/user/"> 在线投稿</a> | <a href="http://www.zhonghuie.com.cn/Links/">友情链接</a> | <a href="http://www.zhonghuie.com.cn/help/H16.Html">联系我们</a> |<a href="http://www.zhonghuie.com.cn/SetMap.html" target="_blank">网站地图</a></p><p>客服:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击这里给我发消? title="点击这里给我发消?/></a> 会员服务:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击这里给我发消? title="点击这里给我发消?/></a> 广告合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击这里给我发消? title="点击这里给我发消?/></a> 战略合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击这里给我发消? title="点击这里给我发消?/></a>展会合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击这里给我发消? title="点击这里给我发消?/></a> 新闻投稿:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击这里给我发消? title="点击这里给我发消?/></a><p>中国工业电器网服务热线:400-688-6377 合作电话?21-39983999 传真?21-39983888 邮编?01812 信箱:cn@cnelc.com新闻投稿邮箱:news@cnelc.com</p><p>上海总公司地址:上?金园一?99号(中国工业电器大厦) 法律顾问:浙江海昌律师事务所 江律?/p><p>增值电信业务经营许可证:沪B2-20180642 </p><p>上海易电网络科技有限公司 版权所?2012-2020</p><p><a id='___szfw_logo___' target='_blank'><img src='/images/cert.png' border='0' /></a><a target='_blank'><img src="/Images//public/2012/icon.gif" border="0" alt="" /></a><a target='_blank'><img src="/Images/public/2012/img8.gif" border="0" height="55" alt="" /></a></p><div style="width:300px;margin:0 auto; padding:20px 0;"><a target="_blank" style="display:inline-block;text-decoration:none;height:20px;line-height:20px;"><img src="/images/beian.png" style="float:left;"/><p style="float:left;height:20px;line-height:20px;margin: 0px 0px 0px 5px; color:#939393;">沪ICP?0003932?15</p></a></div><script type='text/javascript'>(function(){document.getElementById('___szfw_logo___').oncontextmenu = function(){return false;}})();</script> </div> </div> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function () { WriteHitNum(); GetReferrerUrl(); }); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>